Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének meghívói

Itt találja a tesületi ülések meghívóit.

2022

Arló Nagyközség Önkormányzata soron következő képviselő-testületi ülését 2022. június 30-án (csütörtökön) 14:00 órától tartja az Arlói Polgármesteri Hivatalban, melyre meghívom.

 

Napirendi ponton:

1. Közbiztonsággal kapcsolatos beszámoló

2. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata
3. Képviselő-testület SZMSZ módosítása

4. Indítványok, javaslatok, egyebek

5. Kitüntetések adományozása

A meghívó ide kattintva megtekinthető. (pdf)

Arló Nagyközség Önkormányzata soron következő képviselő-testületi ülését 2022. április 27-én (szerdán) 14:00 órától tartja az Arlói Polgármesteri Hivatalban, melyre meghívom.

 

Napirendi ponton:

1. Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése

2. 2021. évről szóló éves ellenőrzési jelentés
3. Indítványok, javaslatok, egyebek

A meghívó ide kattintva megtekinthető. (pdf)

Arló Nagyközség Önkormányzata soron következő képviselő-testületi ülését 2022. március 29-én (kedden) 14:00 órától tartja az Arlói Polgármesteri Hivatalban, melyre meghívom.

Napirendi ponton:

- 2021. évi költségvetési rendelet módosítása
- Beszámoló az Arlói Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről és az adóztatásról
- Indítványok, javaslatok, egyebek

A meghívó ide kattintva megtekinthető. (pdf)

Arló Nagyközség Önkormányzata soron következő képviselő-testületi ülését 2022. február 23-án (szerdán) 14:00 órától tartja az Arlói Polgármesteri Hivatalban, melyre meghívom.

Napirendi ponton:

- Civil szervezetek támogatása
- Közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez szolgáltatási terv elfogadása
- 2021. évi költségvetés módosítása
- Képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása
- ASZAK Szakmai Programjának módosítása
- ASZAK térítési díjainak felülviszgálata
- Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztása
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítása
- Indítványok, javaslatok, egyebek

A meghívó ide kattintva megtekinthető. (pdf)
 

Arló Nagyközség Önkormányzata soron következő képviselő-testületi ülését 2022. január 28-án (pénteken) 
13:00 órától tartja az Arlói Polgármesteri Hivatalban, melyre meghívom.

Napirendi ponton:

- Civil szervezetek önkormányzati támogatásának pályázati kiírása

- Civil szervezetek beszámolója és 2022. évi terve

- Tájékoztató az Arlói Suvadás Horgász Egyesület 2021. évi munkájáról

- Óvodába jelentkezés módjáról, beiratkozás időpontjáról, heti és éves nyitvatartási ide-jéről és a nyári zárva tartásáról döntés

- Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítása

- Költségvetés elfogadását megelőző döntések

- 2022. évi költségvetés

- Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló rendelet módosítása

 -Polgármester előző évben igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása és a 2022. évi szabadságának ütemezése
- Tájékoztató a vagyonnyilatkozatok leadásáról
- Indítványok, javaslatok, egyebek
- Kitüntetések adományozása (Emlékplakett, „Iskolánk büszkesége”)

A meghívó ide kattintva megtekinthető. (pdf)

Arló Nagyközség Önkormányzata következő, rendkívüli képviselő-testületi ülését 2022. január 14-én (pénteken) 
9:00 órától tartja az Arlói Polgármesteri Hivatalban, melyre meghívom.

Napirendi ponton:

- 2022. évi közmunkaprogramok indításához önrész biztosítása

- Magyar Falu Programba pályázatok benyújtása

A meghívó ide kattintva megtekinthető. (pdf)

2021

 

 

Arló Nagyközség Önkormányzata soron következő képviselő-testületi ülését 2021. december 16-án (csütörtökön) 14:00 órától tartja az Arlói Polgármesteri Hivatalban, melyre meghívom.

Napirendi ponton:

- 2022. évi belső ellenőrzési terv

- Talajterhelési díj rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása

- Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi munkaterve

- Indítványok, javaslatok, egyebek

A meghívó ide kattintva megtekinthető. (pdf)

Arló Nagyközség Önkormányzata soron következő képviselő-testületi ülését 2021. november 25-én (csütörtökön) 14:00 órától tartja az Arlói Polgármesteri Hivatalban, melyre meghívom.

Napirendi ponton:

- Jó emberek meséi című könyv kiadása

- Arló Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetési koncepciója

- Polgármester jutalmazása

- Talajterhelési díj rendelet megalkotása

TOP-4.1.1-16-BO1-2020-00031 azonosító számú "Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi esélykülönbségének csökkentése Arlón" pályázathoz kivitelező kiválasztása

- BURSA Hungarica Ösztöndíj pályázatok elbírálása

- Indítványok, javaslatok, egyebek

A meghívó ide kattintva megtekinthető. (pdf)

 

Arló Nagyközség Önkormányzata soron következő képviselő-testületi ülését tartja 2021. szeptember 23-án (csütörtökön) 14:00 órától az Arlói Polgármesteri Hivatalban, melyre meghívom.

Napirendi ponton:

- a helyi önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat benyújtása,

- a BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás

- az Arló, Zombori úton "Lakó pihenő övezet" kijelölése iránti kérelem

- indítványok, javaslatok, egyebek.

A meghívó ide kattintva megtekinthető. (pdf)

Arló Nagyközség Önkormányzata rendkívüli testületi ülést tart 2021. július 29-én (csütörtökön) 14:00 órától az Arlói Polgármesteri Hivatalban, melyre meghívom.

Napirendi ponton a BMÖFT/6-8/2021. "Belterületi utak, járdák, hidak felújítása" pályázathoz kivitelezők ajánlattételre történő meghívása, valamint fellebbezés elbírálása.

A meghívó ide kattintva megtekinthető. (pdf)