top of page

Önkormányzati rendeletek

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletei letölthető formában érhetők el, a rendeletek címére kattintva, PDF formátumban.

 

AGENDA 21 - a fenntartható fejlődés Arlóban

ide kattintva érhető el.

 

Arló Nagyközség Településrendezési Terve

ide kattintva érhető el.

Hatályon kívül helyezve

Hatályon kívül helyezve

Hatályon kívül helyezve

Hatályon kívül helyezve

Hatályon kívül helyezve

Hatályon kívül helyezve

A helyi iparűzési adóról

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

A 2020. évi költségvetésről

A helyi közművelődési tevékenységről

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

A közterületek használatáról és a reklám elhelyezéséről

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről

A településkép védelméről

A Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról

Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

A helyi népszavazásról

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

A képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásáról

A köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről, egyéb juttatásairól

A köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

A kitüntetések adományozásáról

A magánszemélyek kommunális adójáról

Az egészségügyi alapellátási körzetekről

A közterületek elnevezéséről, az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és házszám megállapítás szabályairól

A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb pénzbeli és természetbeni támogatásának rendszeréről, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról

Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

A Szociálpolitikai Kerekasztalról

A játéktermek létesítésének és működésének feltételeiről

Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Helyi rendeletek módosításáról

Az üzletek nyitvatartásának rendjéről

Helyi rendeletek módosításáról

A zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról

A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről

Egyes rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről

Közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról, lakossági vízdíj

Alaprendelet száma, kihirdetése

Címe

Rendelet módosításai

Egységes szerkezet

Számítástechnikai védelmi szabályzat

A helyi jelentőségű ünnepekről

Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Önkormányzati jelképek alkotásáról és használatának szabályozásáról

A 2020. évi költségvetési zárszámadásról

Közterületi térfigyelő kamerarendszerről

A szociális célú tűzifa támogatásról

Változtatási tilalom elrendelése

A talajterhelési díjról

NEML ÉPETT HATÁLYBA

A talajterhelési díjról

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályon kívül helyezve

Hatályon kívül helyezve

Hatályon kívül helyezve

Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

2022. április 30-án hatályát veszti

A 2021. évi költségvetési zárszámadásról

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

bottom of page